ข้อมูลอีเว้นและบอส
Event รายละเอียด ของดรอป
Blood Castle ส่งเควสได้ 200 GP (100%) Red Ribbon Box
Devil Square หลังจาก 15 นาทีในเดวิล จะมี HellMaine 5 ตัว ตัวละ 200GP (100%) Red Ribbon Box
Chaos Castle ที่ 1 ได้รับ 500 GP (100%) Red Ribbon Box
Red Dragon Red Dragon เกิดที่ Lorencia สุ่มทั้งแมพ 5 ตัว ตัวละ 100 GP (100%) Red Ribbon Box
Skeleton King Death King เกิดที่ Devias สุ่มทั้งแมพ 5 ตัว ตัวละ 100 GP (100%) Red Ribbon Box
Summer Event Fire Flame Ghost เกิดที่ Noria สุ่มทั้งแมพ 30 ตัว ตัวละ 20 GP (20%) Red Ribbon Box
Medusa Event Medusa เกิดที่ Swamp of piece สุ่มทั้งแมพ 1 ตัว 400 GP (100%) แฟนซี 3 ชิ้น
Boss รายละเอียด ของดรอป
Hydra เกิดที่ Atlans พิกัด (19,230) ได้รับ 200 GP เกิดทุก 2 ชม. หลังจากที่ตาย -
Zaikan เกิดที่ Tarkan พิกัด (11,241) ได้รับ 100 GP และ Red Ribbon Box เกิดทุก 1 ชม. หลังจากที่ตาย (100%) Red Ribbon Box
Kundun เกิดที่ Kalima ชั้น 7 พิกัด (26,76) ได้รับ 200 GP และ ยย เกิดทุก 2 ชม. หลังจากที่ตาย (100%) แฟนซี 1 ชิ้น
Selupan เกิดที่ Raklion ได้รับ 300 GP และ ยย แฟนซี 2 ชิ้น เกิดทุก 3 ชม. หลังจากที่ตาย (100%) แฟนซี 2 ชิ้น
*หมายเหตุ แฟนซีที่ดรอป มีดังนี้ ชุด1-3 ดาบ1-3

*หมายเหตุ2 Red Ribbon Box เมื่อโยนจะดรอป เพชรยย. ,เพชรโชค,กันแตก,ไม้10,gemstone10