การตั้งค่าตัวเกม

*เมือง KanturuRelics,Crywolf,Valcanus หากทำการปิด EffectSkill จะหลุด ดังนั้นหากจะวาปไปเมืองนี้ ต้องเปิด EffectSkill

*เมืองวอสามารถใช้ลดแลคได้ปกติ สามารถปิดได้ทุกอย่าง ผู้เล่นเวลาไปวอ ต้องวาปไปที่เมือง Vally Of loren ถึงจะปิดเอฟเฟคได้

วิธีการตั้งค่าตัวเกม และ เอฟเฟคต่างๆ