ข้อมูลของดรอป

ไอเท็มที่ดรอปตามแมพต่างๆ

ไอเท็ม สถานที่ดรอป
Box of Kundun+5 Arena, DevilSqure8, BloodCastle7
Arena2 (โอกาสดรอปที่70%)
Gemstone KanturuRuins Relics, DevilSqure8, BloodCastle7
KanturuRuins1,KanturuRuins2,KanturuRuins3 (โอกาสดรอปที่70%)

ของที่จะดรอปภายในกล่อง (Box Drop)

กล่อง ของที่จะได้รับ
Red Ribbon Box เพชรยย.,เพชรโชค ,กันแตก, Gemstone 10, ไม้ 10

ของที่จะดรอปภายในกล่องแบบมีเรท (Box Drop Rate)

กล่อง โอกาสดรอป Common โอกาสดรอป Normal โอกาสดรอป Rare
Green Box
ของที่ดรอป +11 ฟลู
ดาบ Fancy 1,2,3 ดาบ Fancy 4,5
คทาวิ Fancy 1
คทาหลอด Fancy 1
โล่ Fancy 1
สัตว์เลี้ยง 1 (Pet Fancy01)
Red Box
ของที่ดรอป +11 ฟลู
ชิ้นส่วนชุด 1-3 ชิ้นส่วนชุด 4-5 -
Purple Box
ของที่ดรอป +11 ฟลู
ดาบ Fancy 4,5
คทาวิ Fancy 1
คทาหลอด Fancy 1
โล่ Fancy 1
ดาบ Fancy 6,7 สัตว์เลี้ยง 1 (Pet Fancy01)
Pink Choco Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 6,7 - -
Red Choco Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 8,9 - -
Blue Choco Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 8,9 ชิ้นส่วนชุด 10 -
Pumpkin of Luck
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 10 ดาบ8,9 -
Green Ribbin Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 10 ดาบ9,10 -
Purple Candy Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 6,7 คทาวิ Fancy 2
คทาหลอด Fancy 2
โล่ Fancy 2
-
Red Candy Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 8,9 คทาวิ Fancy 2
คทาหลอด Fancy 2
โล่ Fancy 2
-

กิจกรรมอีเว้นพิเศษ

กล่อง โอกาสดรอป Common โอกาสดรอป Normal โอกาสดรอป Rare
Navy Candy Box
ของที่ดรอป +11 ยย.
ชิ้นส่วนชุด 10 คทาวิ Fancy 2
คทาหลอด Fancy 2
โล่ Fancy 2
ชิ้นส่วนชุด TheRoyal M
*หมดเขตวันที่ 15/07/65 21:00
หลังจากนี้จะไม่สามารถหาได้อีก