ข้อมูลกิลวอ ต้องอ่านให้ครบ!

ข้อมูลกิลวอที่ควรทราบ

ผู้เล่นต้องลงทะเบียนเองเท่านั้น
ลงทะเบียนแค่กิลพันหลัก (หัวกิลพันหลักต้องไปลงทะเบียนเองที่สะพาน)
ของรางวัลจะถูกมอบให้หัวกิลพันหลักคนเดียว ไปแบ่งกันเอง
ข้อระวัง หลังจากลงทะเบียนกิล จะไม่สามารถรับกิลพันเพิ่มได้
ข้อระวัง หลังจากลงทะเบียนกิล หากกดยกเลิก จะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลงทะเบียนวอ วันจันทร์ 0:00 - วันอาทิตย์ 16:00
ประกาศรายชื่อกิลวอ วันอาทิตย์ 17:00 เป็นต้นไป
เริ่มกิลวอ วันอาทิตย์ 20:00 - 21:00

รางวัลจากการชนะกิลวอ

2000 WC และ 10000 GP
ดันกิล ที่เมือง Land of trials ไว้หาของเซ็ต